top of page
AdobeStock_508121788 [Converted].png

Privacy en Cookies

AdobeStock_508121788 [Converted].png
AdobeStock_508121788 [Converted].png
AdobeStock_508121788 [Converted].png
AdobeStock_508121788 [Converted].png

Bijgewerkt op: 15-02-2023 

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe we omgaan met persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen tijdens het uitvoeren van onze dienstverlening aan onze (potentiële) klanten.  

Contact 

Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over ons privacybeleid en bijvoorbeeld de bescherming van jouw gegevens, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via een van onze medewerkers waarmee je al contact hebt, ons te mailen via info@mayavr.nl, ons contactformulier, of, voor als je een romantisch type bent, per brief: Prinsengracht 769, 1017 JZ, Amsterdam.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • Functie en/of rol (bijvoorbeeld Activiteitenbegeleider of aanspreekpunt) 

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

 • Locatiegegevens 

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mayavr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling en het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben 

 • Om je te bereiken (per telefoon, e-mail of post) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

 • Om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere wettelijke verplichtingen.  

 • We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 • We volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 

Marketing 

Wij houden, in het kader van onze marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van onze websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.  

Ondersteuning 

Voor directe ondersteuning via onze eigen kanalen geldt het privacybeleid zoals deze hierboven is beschreven. Heb je contact met onze partner VR Expert, dan gaan zij uiteraard op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid met je gegevens om. Voor hun privacyverklaring verwijzen je je graag door naar hun website

Soms delen wij persoonsgegevens met derden 

We delen jouw persoonsgegevens alleen met derden die wij inhuren om diensten en taken namens ons uit te voeren. Dit doen wij alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Indien nodig sluiten wij met deze derden een verwerkersovereenkomst af. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Wij kunnen wettelijk verplicht worden persoonsgegevens vrij te geven in het kader van gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen, bevelschriften tot huiszoeking, wetten of voorschriften.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaarperiodes hangen af van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen optreden of geschillen optreden. We houden hierbij in de gaten dat we verouderde, ongebruikte, niet-relevante gegevens bij de eerste redelijke gelegenheid vernietigen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mayavr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  

Daarnaast willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mayavr.nl 

 

Cookies, en hoe we ze gebruiken 

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Een virtueel cookie natuurlijk, we blijven een VR-bedrijf…  

We gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier kan je nog lezen wat de cookies zijn en wat je ermee doet.  

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:  

 

Hier vind je ons cookiebeleid.  

Links 

Onze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Wij stellen de links ter beschikking als extra service, maar voeren geen inspecties of controles uit op de privacy praktijken van websites beheerd door derden. 

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites beheerd door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites beheerd door derden. 

bottom of page